T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Saruhanlı Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Saruhanlı Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Ziyaretçilerin Uyması Gereken Kurallar

Güncelleme Tarihi: 16/10/2020

COVİD 19 SALGINI NEDENİ İLE YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNE, COVİD VE PALYATİF SERVİSLERİNE ZİYERETÇİ VE REFAKATÇİ KABUL EDİLMEMEKTEDİR. 

GENEL SERVİS İÇİN;
HASTA ZİYARETÇİ KURALLARI

Hastanız bizim misafirimiz olup, hastanemizde tedavi olmak amacıyla yatmaktadır. Bu nedenle belirtilen kurallara uymanız hastanız açısından önem taşımaktadır.

1. Ziyaretçi girişleri ana giriş kapısından yapılmaktadır.      

2. Hasta ziyaretleri her gün vizit, öğle ve akşam yemek saatleri dışında saat 23:00 a kadar yapılmaktadır. (Vizit saatleri 08:00-09:00 / Öğle yemeği 11:30-12:30 / Akşam yemeği 19:30-20:30)

3. Hasta ziyaretlerine 12 yaş altı çocukların getirilmemesi gerekmektedir.

4. Hastaya dışarıdan canlı çiçek, yiyecek ve içecek getirilmemelidir.

5. Hasta ziyaretleri mümkün olduğunca kısa tutulmalıdır.

6. Ziyarete gelirken hastaya kitap, dergi, kişisel bakım ürünleri dışında bir şeyler getirilmemesi rica olunur.

7. Diğer hastaların rahatsız olması veya tedavilerinin yapılması gerekli olduğunda personele zorluk çıkarılmadan odanın boşaltılması gerekmektedir.

8. Kadın Hastalıkları servisine ziyaret saatleri dışında erkek ziyaretçi gelmesi yasaktır.

9. Doğum salonuna erkek ziyaretçi giremez.

10. Ziyaretçiler hastane içinde tütün ve alkollü içecekler kullanamazlar. Kullananlar hakkında yasal hükümler uygulanacaktır.


YOĞUN BAKIM ZİYARETÇİ GİRİŞ ÇIKIŞ KURALLARI

1) Yoğun Bakım Servislerine Ziyaretçi Kabulünde Uyulması Gereken Esaslar

a) Yoğun Bakım Servisimize hasta ziyaretçisi kabul edilmektedir. Ancak hastanın sağlık durumu dikkate alınarak, hekim tarafından ziyaret kısıtlaması getirilebilmektedir. Aynı anda çok sayıda ziyaretçinin kabulü, hasta sağlığı ve güvenliği açısından risk oluşturabileceği için, ziyaretçi sayısına, servis bazında hekim tarafından karar verilir.

b) Ziyaretlerde yoğun bakım hastalarının takip ve tedavisini aksatmamak ve hasta güvenliğini sağlamak için, gerekli tedbirlerin alınması esastır. Bu nedenle, ziyaretçiler yoğun bakım servislerine, görevli sağlık personelinin refakatinde, diğer hastaları tedirgin ve rahatsız etmeyecek şekilde ve belirli bir düzen içerisinde alınır. Ziyaret süresi makul ve mümkün olan en kısa süreyle sınırlandırılmalıdır. Bu esnada ilgili sağlık personeli tarafından hasta yakınına, hastasının durumu hakkında anlaşılabilir şekilde gerekli bilgilendirmeler yapılır.

c) Ziyaret öncesi ziyaretçilere, servis hekimi tarafından belirlenen sağlık personelince, eğitim verilmelidir. Ziyaretçi kendi hastası dışında başka hastaya ve hasta bakım malzemelerine temas etmemelidir.

ç) Hasta ziyaretleri, haftanın her günü saat 13:00 – 14:00 arasındadır. Ziyaret süresi maksimum 30 dakikadır.

d) Bulaşıcı hastalığı olanlar veya bulaşıcı hastalığı olan bir kişi ile yakın bir zamanda temas ettiği bilinenler, öksürük, hapşırma, boğaz ağrısı ve burun akıntısı gibi solunum yolu enfeksiyonunu destekleyen belirtileri olan kişiler ziyaretçi olarak kabul edilmemektedirler. Ancak ziyaretin kritik önemi olması durumunda, ziyaretçinin cerrahi maske kullanarak ve el hijyenini sağlayarak ziyaretine izin verilebilmektedir.

e) 10 (on) yaşın altındaki çocuklar, kişisel koruyucu malzemelerin kullanımı konusunda zorlanabilecekleri için yoğun bakım servislerine ziyaretçi olarak alınmamaktadır.

f) Ziyaretçiler, izolasyon önlemlerinin alındığı hastaların bulunduğu alanlara girerken enfeksiyon kontrol kurulunun belirlediği, yoğun bakım ünitesi hemşiresi tarafından bildirilen, izolasyon kurallarına mutlaka uymalıdır.

g) Toplumda bulaşıcı hastalık sıklığında artış olduğu durumlarda, hastane idaresi tarafından ziyaretçi kısıtlaması yapılabilmektedir.

2) Yoğun Bakım Servisine Girerken Kişisel Koruyucu Malzemelerin Kullanımı

a) Yoğun bakım servisine girişte ( sağlık çalışanı, ziyaretçi vb.) mutlaka el hijyeni sağlanır.

b) Yoğun bakım servislerine girilirken ancak izolasyon uygulanan durumlarda rutin olarak önlük, eldiven ve maske kullanılır.

c) Yoğun bakım servisine girilirken galoş giyilmesine gerek yoktur.

ç) Çoğul dirençli mikroorganizma sıklığının yoğun olduğu durumlarda, enfeksiyon kontrol kurulunca eldiven, önlük, maske kullanımıyla ilgili kurallar yeniden düzenlenmektedir.

d) Ziyaret sırasında, hasta mahremiyetine dikkat edilmelidir.

                                             

                                          TEŞEKKÜRLER…