SKS eğitim planı

SAYI

EĞİTİMİN ADI / EĞİTİMİN ALT BAŞLIKLARI /

EĞİTİMCİ

EĞİTİMİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

EĞİTİM VERİLECEK MESLEK GURUBU

EĞİTİM YÖNTEMİ /

MATERYALİ

EĞİTİM ETKİNLİĞİNİ DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

 

YER

 

TARİH / SAAT

 

 

1

 

İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

 

Kesici Delici Alet Yaralanmaları –İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Konular -Sağlık Tarama Programı -Meslek Hastalıkları ve Hukuki Sonuçları --Kişisel koruyucu Ekipmanlar ve güvenli kullanımı –Risk Yönetimi  -Meslek Hastalıkları ve Hukuki Sonuçları –Kesici Delici Alet Yaralanmalarıİş Sağlığı ve Güvenliği Genel Konular

 

Çalışan Hakları Güvenliği

-  Mobbing  - Beyaz Kod

 

(ZORUNLU UZAKTAN EĞİTİM)

Nurgül ÇANTA

 

- İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KONUSUNDA BİLGİ SAHİBİ OLABİLMEK

-KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN, KONULARININ ÖĞRENİLMESİ

 

 

 

 

TÜM PERSONEL

(171)

 

*KONU ANLATIMI/SORU-CEVAP

* LAPTOP

 

 

 

 

ÖN TEST-SON TEST

 

 

 

 

 

UZAKTAN EĞİTİM

 

 

 

 

OCAK/ŞUBAT/MART

2

 

 

                  TAŞIMA EĞİTİMİ

 

 

            Acil Eğiticisi Nurgül ÇANTA

İlk Yardım Eğiticisi Öznur Ercin BULUT

      ASHEP Eğiticisi Asiye MERTCAN

 

 

 

  İLKYARDIM UYGULAMASINI

YAPARKEN DOĞRU TAŞIMA TEKNİKLERİNİ UYGULAYABİLMEK

 

 

 

-KURTARMA

     EKİBİ

        (8)

 

 

 

*KONU ANLATIMI/SORU-CEVAP/

DEMONSTRASYON

          *LAPTOP

 

 

 

GÖZLEM-KİŞİLERLE YAPILAN GÖRÜŞME

 

 

 

 

YEMEKHANE

 

 

 

04/01/2017

10:00-12:00

3

 

 

CPR (KARDİO PULMONER RESÜSİTASYON)

-TEMEL YAŞAM DESTEĞİ (İLKYARDIM)

 

                    (ZORUNLU EĞİTİM)   

               Anestezi Uzm. Seymen NEMLİ

 

-İLKYARDIM UYGULAMASINI YAPABİLMEK

-KANAMALAR, KIRIK, ÇIKIK, BURKULMA, ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM UYGULAMASININ YAPILABİLMESİ

 

-VERİ HAZIRLAMA

-GÜVENLİK GÖREVLİSİ

-MUTFAK PERSONELİ

-TEKNİK BİRİM

-TEMİZLİK PERSONELİ

      (64)

 

*KONU ANLATIMI/SORU-CEVAP/DEMONSTRASYON

*LAPTOP/TEST KAĞIDI

 

 

 

 

GÖZLEM-KİŞİLERLE YAPILAN GÖRÜŞME

 

 

 

 

 

YEMEKHANE

 

 

 

 

        5 OCAK 2017

          15:00-15:30

4

 

 

 

 

KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYON

-İLERİ YAŞAM DESTEĞİ

 

                   (ZORUNLU EĞİTİM)

               Anestezi Uzm. Seymen NEMLİ

-İLERİ YAŞAM DESTEĞİNİ UYGULAYABİLMEK

-ENDOTRAKEAL

İNTÜBASYONUN SAĞLANABİLMESİ

-CPR KOMPLİKASYONLARININ ÖĞRENİLMESİ

 

 

 

SAĞLIK  PERSONELİ

(107)

 

 

 

*KONU ANLATIMI/

SORU-CEVAP

SLAYT /LAPTOP/

BİLGİSAYAR

 

 

 

 

 

 

    GÖZLEM-KİŞİLERLE YAPILAN GÖRÜŞME

 

 

 

 

 

YEMEKHANE

 

 

 

 

        5 OCAK 2017

          15:00-15:30

5

 

 

    YANGIN SÖNDÜRÜCÜ KULLANIMI

-AFET VE SİVİL SAVUNMA

-KRİZE MÜDAHALE VE AFET YÖNETİMİ

 

      (   ZORUNLU UZAKTAN EĞİTİM )

 Sivil Savunma Uzm. ABDULLAH KIRLI

 

-AFET VE SİVİL SAVUNMA HAKKINDA BİLGİ EDİNEBİLMEK

-KRİZE MÜDAHALENİN YAPILABİLMESİ

-AFET DURUMUNDA NELER YAPILMASI GEREKTİĞİNİN ÖĞRENEBİLMESİ

 

 

 

 

 

TÜM PERSONEL

(171)

 

 

 

 

*KONU ANLATIMI/SORU-CEVAP

* SLAYT

 

 

 

 

 

 

ÖN TEST –SON TEST

 

 

 

 

UZAKTAN EĞİTİM

 

 

 

 

 

OCAK/ŞUBAT/MART

6

  

 

 

-YANGINLA MÜDAHALE EKİPLERİ EĞİTİMİ

- YANGIN SÖNDÜRÜCÜLERİN KULLANIMI

 

 

   Sivil Savunma Uzm.Abdullah KIRLI

İş Yeri Hek.Ali Murat Şevket KALYONCU

-AFET VE SİVİL SAVUNMA HAKKINDA BİLGİ EDİNEBİLMEK

-KRİZE MÜDAHALENİN YAPILABİLMESİ

-AFET DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER HAKKINDA BİLGİ EDİNMEK

 

 

 

 

 

YANGIN KURTARMA EKİBİ

(8)

 

 

 

 

*KONU ANLATIMI/SORU-CEVAP

* SLAYT

 

 

 

 

 

 

GÖZLEM-KİŞİLERLE YAPILAN GÖRÜŞME

 

 

 

 

 

YEMEKHANE

 

 

 

 

 

20/03/2017

15:00-16:00

7

 

 

 

 

HASTA HAKLARI

-ETİK VE HASTA HAKLARI

-HASTA HAKLARI VE SORUMLULUKLARI

-HASTA MEMNUNİYETİ

 

 

(ZORUNLU UZAKTAN EĞİTİM)

 

-ÇALIŞANLARI HASTA HAKLARI KONUSUNDA BİLGİLENDİRMEK

-ETİK, HASTA HAKLARI SORUMLULUKLARI VE HASTA MEMNUNİYETİ KONULARININ KAVRANABİLMESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜM PERSONEL

(171)

 

 

 

 

*KONU ANLATIMI/SORU-CEVAP

*LAPTOP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖN TEST-SON TEST

 

 

 

 

 

 

 

UZAKTAN EĞİTİM

 

 

 

 

 

OCAK/ŞUBAT/MART

8

 

 

 

İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

 

-İş Sağlığı ve Güvenliği Sağlık Konuları

-İş Emniyeti ve Sağlık Tedbirleri

 

                  (ZORUNLU EĞİTİM)

               

           Dr. Ali Murat Şevket KALYONCU

                       İş Yeri Hekimi

-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL KONULARI HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLABİLMEK

-ÇALIŞMA MEVZUATI İLE İLGİLİ BİLGİLERİ ÖĞRENEBİLMESİ-ÇALIŞANLARIN YASAL HAK VE SORUMLULUKLARINI BİLMESİ

 

 

 

TÜM PERSONEL

(171)

 

*KONU ANLATIMI/

SORU-CEVAP

*LAPTOP-BİLGİSAYAR/

ONLİNE TEST

 

 

 

 

GÖZLEM-KİŞİLERLE YAPILAN GÖRÜŞME

 

 

 

YEMEKHANE

 

 

 

11/04/2017

 

10:00-12:00

13:00-15:00

9

 

 

 

HAP MASABAŞI TATBİKATI

 

-AFET VE SİVİL SAVUNMA HAKKINDA BİLGİ EDİNEBİLMEK

-KRİZE MÜDAHALENİN YAPILABİLMESİ

-AFET DURUMUNDA NELER

 

 

HAP

EKİBİ

 

 

   *  TATBİKAT    UYGULAMASI

*DEMONSTRASYON

 

 

GÖZLEM-KİŞİLERLE YAPILAN GÖRÜŞME

 

 

YEMEKHANE

 

 

05/04/2017

14:00-16:00

10

 

 

 

 

 

 

KİŞİLER ARASI İLETİŞİM  VE GELİŞİM EĞİTİMLERİ

-KİŞİLER ARASI İLETİŞİM

 

 

(ZORUNLU UZAKTAN EĞİTİM)

 

 

-ÇALIŞANLAR ARASINDA ETKİLİ BİR İLETİŞİM SAĞLAYABİLMEK

-İLETİŞİM ENGELLERİNİ TANIMLAYABİLME

-ETKİLİ DİNLEMENİN SAĞLANABİLMESİ

-BEN DİLİ VE SEN DİLİNİN KAVRANABİLMESİ

 

 

 

 

 

 

 

TÜM PERSONEL

(171)

 

 

 

 

 

*KONU ANLATIMI/SORU-CEVAP/BEYİN FIRTINASI/

TARTIŞMA

* LAPTOP

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖN TEST-SON TEST

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZAKTAN EĞİTİM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NİSAN/MAYIS

11

 

 

CPR (KARDİO PULMONER RESÜSİTASYON)

 

-TEMEL YAŞAM DESTEĞİ (İLKYARDIM)

 

            (ZORUNLU UZAKTAN EĞİTİM)   

 

-İLKYARDIM UYGULAMASINI YAPABİLMEK

-KANAMALAR, KIRIK, ÇIKIK, BURKULMA, ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM UYGULAMASININ YAPILABİLMESİ

 

-VERİ HAZIRLAMA

-GÜVENLİK GÖREVLİSİ

-MUTFAK PERSONELİ

-TEKNİK BİRİM

-TEMİZLİK PERSONELİ

          (64)

 

*KONU ANLATIMI/SORU-CEVAP/DEMONSTRASYON

*LAPTOP/TEST KAĞIDI

 

 

 

 

 

ÖN TEST-SON TEST

 

 

 

 

 

 UZAKTAN                EĞİTİM

 

 

 

 

 

NİSAN/MAYIS

12

 

 

 

 

ENFEKSİYONLARIN KONTROLÜ VE ÖNLENMESİ

 

-ATIK YÖNETİMİ

 

-HASTANE VE BÖLÜM BAZLI TEMİZLİK

 

(ZORUNLU UZAKTAN EĞİTİM)

 

 

-HASTANE TEMİZLİĞİVE EL HİJYENİNİN ÖNEMİNİ KAVRATABİLMEK

-EL HİJYENİNİN UYGULANABİLMESİ

-HASTANE TEMİZLİĞİ İLKELERİNİN KAVRANABİLMESİ

 

 

 

 

TÜM  PERSONEL

(171)

 

 

 

*KONU ANLATIMI/SORU-CEVAP

*SLAYT/LAPTOP

 

 

 

 

 

   SORU-CEVEP

 

 

 

 

 

 

YEMEKHANE

 

 

  

   27/04/2017

 

   15:00-16:00

13

-AKILCI İLAÇ KULLANIMI

-İLAÇ GÜVENLİĞİ

-ÖZELLİKLİ BİRİMLERDE İLAÇ YÖNETİMİ

-İLAÇ-İLAÇ ETKİLEŞİMİ

-İLAÇ GEÇİMSİZLİĞİ

-İLAÇ VE TIBBİ SARF MALZEMELERİN SOĞUK ZİNCİR SAKLAMA VE TRANSFERLERİ

-NARKOTİK VE PSİKOTROP İLAÇLARIN MUHAFAZASI VE KAYIT ALTINA ALINMASI

-İLAÇLARIN KAYBOLMASI KIRILMASI KONUSUNDA YAPILACAKLARLA İLGİLİ

-İLAÇ VE TIBBİ SARF

-EŞDEĞER İLAÇLAR

-İLAÇ İNFÜZYON SÜRELERİ

           

           (Ecz. Esin PIRNAL)

 

 

 

 

AKILCI İLAÇ KULLANIMININ ÖNEMİNİ KAVRATABİL-MEK

 

 

 

 

 SAĞLIK PERSONELİ

   (107)

 

 

 

 

*KONU ANLATIMI/SORU-CEVAP

 

 

 

 

 

GÖZLEM-KİŞİLERLE YAPILAN GÖRÜŞME

 

 

 

YEMEKHANE

 

 

 

27/04/2017

15:30-16:20

14

        İŞ  SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ VE

         SİVİL SAVUNMA EĞİTİMİ

 

-İş Sağlığı ve Güvenliği Teknik Konuları

-Tehlikeli maddeler ve kullanılan simgeler

-Sağlık kurumlarında Ergonomi

     

İş SağlığıGüvenliği Uzm.Nurgül ÇANTA

 

- İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KONUSUNDA BİLGİ SAHİBİ OLABİLMEK

-KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN, KONULARININ ÖĞRENİLMESİ

 

 

 

 

TÜM PERSONEL

(171)

 

 

*KONU ANLATIMI/SORU-CEVAP

* LAPTOP

 

 

 

GÖZLEM-    KİŞİLERLE YAPILAN GÖRÜŞME

 

 

 

 

 

YEMEKHANE

 

 

 

        10/05/2017

10:00-12:00-13:30-15:30

 

 

 

15

 

İDARİ BİRİM BAZLI EĞİTİMLER

-VERİ TOPLAMA,  VERİ GİRİŞİ VE VERİ DEĞERLENDİRME YÖNTEMLER

                -TEŞHİS İLİŞKİLİ GRUPLAR (TİG)

 

TİG HEMŞİRESİ

HEYBET SÖKMEN –AYŞE TATAR

-TEŞHİS İLİŞKİLİ GRUPLAR HAKKINDA BİLGİLENDİRMEK

-VERİ GİRİŞİ, VERİ TOPLAMA VE VERİ DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN ÖĞRENİLMESİ

 

 

 

SAĞLIK PERSONELİ

(93)

 

*KONU ANLATIMI/SORU-CEVAP

*SLAYT/LAPTOP

 

 

 

 

GÖZLEM-KİŞİLERLE YAPILAN GÖRÜŞME

 

 

 

 

YEMEKHANE

 

 

 

 

12/05/2017

15:00-16:00

 

16

-NUMUNE ALIM KURALLARI

-NUMUNE KABUL RED İŞLEMLERİ

 

                    Sadık YILDIZ Sağlık Tek.

NUMUNE ALIM KURALLARINI KAVRATABİL-MEK

 

  SAĞLIK PERSONELİ

     (93)

 

*KONU ANLATIMI/SORU-CEVAP

 

 

GÖZLEM-KİŞİLERLE YAPILAN GÖRÜŞME

 

 

BİRİMDE

 

 

MAYIS

17

    

 

          RADYASYON GÜVENLİĞİ

 

Radyoloji Uzm.Mehmet Taner KALKIM

 

 

RADYASYON GÜVENLİĞİ KONULARININ ÖĞRENİLMESİ

 

 

 

 

SAĞLIK PERSONELİ

(93)

 

 

*KONU ANLATIMI/SORU-CEVAP

* LAPTOP

 

 

  GÖZLEM-    KİŞİLERLE YAPILAN GÖRÜŞME

 

 

 

 

YEMEKHANE

 

 

 

HAZİRAN

18

 

 

 

        LABARATUVAR GÜVENLİĞİ

 

               Lab.Tek.Sadık YILDIZ

 

LABORATUVAR GÜVENLİĞİ KONULARININ ÖĞRENİLMESİ

 

 

 

     SAĞLIK PERSONELİ

(93)

 

 

*KONU ANLATIMI/SORU-CEVAP

* LAPTOP

 

GÖZLEM-    KİŞİLERLE YAPILAN GÖRÜŞME

 

 

 

YEMEKHANE

 

 

            HAZİRAN

19

 

 

                   HASTA GÜVENLİĞİ

        -ÖRNEK ALIMI VE TRANSFERİ

    -HASTA ÖRNEKLERİNİ ETKİLEYEN PREANALİTİK FAKTÖRLER, KAN ALIMI

-HASTA BAŞI TEST CİHAZI KULLANIMI

 

 

Sağlık Mem.  NAZIM GARİP

 

- HASTA ÖRNEKLERİNİ ETKİLEYEN PREANALİTİK FAKTÖRLERİ BELİRLEMEK VE UYGUN KAN ALIMININ SAĞLAMAK

- HASTA ÖRNEKLERİNİ ETKİLEYEN PREANALİTİK FAKTÖRLERİN VE UYGUN KAN ALIMININ ÖĞRENİLMESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

SAĞLIK PERSONELİ

(93)

 

 

 

 

 

*KONU ANLATIMI/SORU-CEVAP

*SLAYT/LAPTOP

 

 

 

 

 GÖZLEM-     KİŞİLERLE YAPILAN GÖRÜŞME

 

 

 

 

YEMEKHANE

 

 

 

 

          HAZİRAN

 

 

 

 

 

 

 

20

      

        İDARİ BAZLI EĞİTİMLER

-AMBAR DEPO MEMURU(1), ARŞİV(1), BİLGİ İŞLEM(2)AYNİYAT SAYMANLIĞI(1), ÇAMAŞIRHANE(2), EVRAK BİRİMİ(1), FOTOKOBİ BASKI(1), İSTATİSTİK(1), MUTEMETLİK(1), MUTFAK(2), GECE İDARİ MEMUR(4) ,HASTA KARŞILAMA YÖNLENDİRME(1), PERSONEL ÖZLÜK(1), SANTRAL(1), SATINALMA(2), SİVİL SAVUNMA(1),ŞOFÖR(3), TAHAKKUK(2), TEKNİK SERVİS(3), TİG EĞİTİMLERİ(1)

 

(ZORUNLU EĞİTİM)

İLGİLİ BİRİM SORUMLULARI

-İLGİLİ BİRİMLERİN,  KENDİ BÖLÜMLERİYLE İLGİLİ KONULARININ ÖNEMİNİ KAVRATABİLMEK

- İLGİLİ BİRİMLERİN İDARİ BAZLI EĞİTİMLERİNİN SAĞLANABİLMESİ

 

 

 

 

 

İLGİLİ PERSONEL

 

 

 

 

*KONU ANLATIMI/SORU-CEVAP

*LAPTOP

 

 

 

 

 

 

GÖZLEM-KİŞİLERLE YAPILAN GÖRÜŞME

 

 

 

 

 

 

YERİNDE EĞİTİM

 

 

 

 

 

 

HAZİRAN

21

 

 

                   HASTA GÜVENLİĞİ

        -ÖRNEK ALIMI VE TRANSFERİ

    -HASTA ÖRNEKLERİNİ ETKİLEYEN PREANALİTİK FAKTÖRLER, KAN ALIMI

-HASTA BAŞI TEST CİHAZI KULLANIMI

 

 

Sağlık Mem.  NAZIM GARİP

 

- HASTA ÖRNEKLERİNİ ETKİLEYEN PREANALİTİK FAKTÖRLERİ BELİRLEMEK VE UYGUN KAN ALIMININ SAĞLAMAK

- HASTA ÖRNEKLERİNİ ETKİLEYEN PREANALİTİK FAKTÖRLERİN VE UYGUN KAN ALIMININ ÖĞRENİLMESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

SAĞLIK PERSONELİ

(93)

 

 

 

 

 

*KONU ANLATIMI/SORU-CEVAP

*SLAYT/LAPTOP

 

 

 

 

 GÖZLEM-     KİŞİLERLE YAPILAN GÖRÜŞME

 

 

 

 

YEMEKHANE

 

 

 

 

       HAZİRAN

 

 

 

 

 

 

 

23

      

        İDARİ BAZLI EĞİTİMLER

-AMBAR DEPO MEMURU(1), ARŞİV(1), BİLGİ İŞLEM(2)AYNİYAT SAYMANLIĞI(1), ÇAMAŞIRHANE(2), EVRAK BİRİMİ(1), FOTOKOBİ BASKI(1), İSTATİSTİK(1), MUTEMETLİK(1), MUTFAK(2), GECE İDARİ MEMUR(4) ,HASTA KARŞILAMA YÖNLENDİRME(1), PERSONEL ÖZLÜK(1), SANTRAL(1), SATINALMA(2), SİVİL SAVUNMA(1),ŞOFÖR(3), TAHAKKUK(2), TEKNİK SERVİS(3), TİG EĞİTİMLERİ(1)

 

(ZORUNLU EĞİTİM)

İLGİLİ BİRİM SORUMLULARI

-İLGİLİ BİRİMLERİN,  KENDİ BÖLÜMLERİYLE İLGİLİ KONULARININ ÖNEMİNİ KAVRATABİLMEK

- İLGİLİ BİRİMLERİN İDARİ BAZLI EĞİTİMLERİNİN SAĞLANABİLMESİ

 

 

 

 

 

İLGİLİ PERSONEL

 

 

 

 

*KONU ANLATIMI/SORU-CEVAP

*LAPTOP

 

 

 

 

 

 

GÖZLEM-KİŞİLERLE YAPILAN GÖRÜŞME

 

 

 

 

 

 

YERİNDE EĞİTİM

 

 

 

 

 

 

      HAZİRAN

24

    

 

          RADYASYON GÜVENLİĞİ

 

Radyoloji Uzm.Mehmet Taner KALKIM

 

 

RADYASYON GÜVENLİĞİ KONULARININ ÖĞRENİLMESİ

 

 

 

 

SAĞLIK PERSONELİ

(93)

 

 

*KONU ANLATIMI/SORU-CEVAP

* LAPTOP

 

 

  GÖZLEM-    KİŞİLERLE YAPILAN GÖRÜŞME

 

 

 

 

YEMEKHANE

 

 

 

HAZİRAN

25

 

 

 

        LABARATUVAR GÜVENLİĞİ

 

               Lab.Tek.Sadık YILDIZ

 

LABORATUVAR GÜVENLİĞİ KONULARININ ÖĞRENİLMESİ

 

 

 

     SAĞLIK PERSONELİ

(93)

 

 

*KONU ANLATIMI/SORU-CEVAP

* LAPTOP

 

GÖZLEM-    KİŞİLERLE YAPILAN GÖRÜŞME

 

 

 

YEMEKHANE

 

 

            HAZİRAN

26

      -EMZİRME VE BEBEK BAKIMI

      -EMZİRME POLİTİKASI

      -MAMA KODU YASASI

     

                   Iraz YOL Ebe

 

    EMZİRME    KONUSUNDA BİLGİLENDİRME

 

    SAĞLIK PERSONELİ

     (47)

 

*KONU ANLATIMI/SORU-CEVAP

 

 

GÖZLEM-KİŞİLERLE YAPILAN GÖRÜŞME

 

 

BİRİMDE

 

HAZİRAN

27

 

MEVZUAT EĞİTİMLERİ

-TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ

-SATINALMA SÜRECİ/PLANLAMA/YÖNETİMİ/STOK VE TÜKETİM

 

İDARİ VE MALİ İŞLER MÜD.

İSMAİL ALPAR

 

-SATINALMA YÖNETİMİNİ KAVRATMAK

-SATINALMA SÜRECİNİN ÖĞRENİLMESİ

 

 

 

AMBAR VE DEPO MEMURU

(4)

 

 

*KONU ANLATIMI/SORU-CEVAP

 

 

 

 

 

GÖZLEM-KİŞİLERLE YAPILAN GÖRÜŞME

 

 

 

 

BİRİMDE

 

 

 

 

HAZİRAN

28

   -HASTA BAŞI MONİTÖRÜ KULLANIMI

          

   

    HASAN KOŞAR-HİLMİ DOĞANAY

      CİHAZ KULLANIMININ

ÖĞRETİLMESİ

  SAĞLIK PERSONELİ

      (20)

 

*KONU ANLATIMI/SORU-CEVAP

 

 

GÖZLEM-KİŞİLERLE YAPILAN GÖRÜŞME

 

 

BİRİMDE

 

 

HAZİRAN

 

 

 

29

-RADYOGRAFİK GÖRÜNTÜLEME KULLANIMI

 

    HASAN KOŞAR-HİLMİ DOĞANAY

      CİHAZ KULLANIMININ

ÖĞRETİLMESİ

 RÖNTGEN PERSONELİ

      (10)

 

*KONU ANLATIMI/SORU-CEVAP

 

 

GÖZLEM-KİŞİLERLE YAPILAN GÖRÜŞME

 

 

BİRİMDE

 

 

HAZİRAN

30

-ULTRASON –USG-DOPLER-EKO KULLANIMI

 

HASAN KOŞAR-HİLMİ DOĞANAY

      CİHAZ KULLANIMININ

ÖĞRETİLMESİ

  SAĞLIK PERSONELİ

      (1)

 

*KONU ANLATIMI/SORU-CEVAP

 

 

GÖZLEM-KİŞİLERLE YAPILAN GÖRÜŞME

 

 

BİRİMDE

 

 

HAZİRAN

31

-ENDOSKOPİ SİSTEMİ KULLANIMI

 

 

HASAN KOŞAR-HİLMİ DOĞANAY

      CİHAZ KULLANIMININ

ÖĞRETİLMESİ

  SAĞLIK PERSONELİ

      (2)

 

*KONU ANLATIMI/SORU-CEVAP

 

 

GÖZLEM-KİŞİLERLE YAPILAN GÖRÜŞME

 

 

BİRİMDE

 

 

HAZİRAN

32

     -AMELİYAT MASASI

 

HASAN KOŞAR-HİLMİ DOĞANAY

      CİHAZ KULLANIMININ

ÖĞRETİLMESİ

  AMELİYAT-HANE PERSONELİ

      (2)

 

*KONU ANLATIMI/SORU-CEVAP

 

 

GÖZLEM-KİŞİLERLE YAPILAN GÖRÜŞME

 

 

BİRİMDE

 

 

           HAZİRAN

33

-ANESTEZİ ÜNİTESİ KULLANIMI

 

HASAN KOŞAR-HİLMİ DOĞANAY

      ÜNİTE KULLANIMININ

ÖĞRETİLMESİ

 

ANESTEZİ

     (3)

 

*KONU ANLATIMI/SORU-CEVAP

 

 

GÖZLEM-KİŞİLERLE YAPILAN GÖRÜŞME

 

 

BİRİMDE

 

 

HAZİRAN

34

 

NÜTRİSYONEL DESTEK EĞİTİMİ

 

Uzm.Dr.AFRODİTA ZEYNEP TAŞKIN

NÜTRİSYONEL DESTEK KONUSUNDA BİLGİLENDİRME

  SAĞLIK PERSONELİ

     (107)

 

*KONU ANLATIMI/SORU-CEVAP

 

 

GÖZLEM-KİŞİLERLE YAPILAN GÖRÜŞME

 

 

YEMEKHANE

 

 

HAZİRAN

 

35

 

            -HASTANE AFET PLANI

 

 

HASTANE AFET PLANI İLE BİLGİLENDİRME

   

       TÜM PERSONEL

     (171)

 

*KONU ANLATIMI/SORU-CEVAP

 

 

GÖZLEM-KİŞİLERLE YAPILAN GÖRÜŞME

 

 

YEMEKHANE

 

 

HAZİRAN

 

36

 

          HASTA GÜVENLİĞİ

 

-TRANSFUZYON GÜVENLİĞİ(91)

 

 

-TRANSFÜZYON GÜVEN HAKKINDA BİLGİLENDİRMEK

 

 

 

SAĞLIK PERSONELİ

107

 

 

      *KONU ANLATIMI/SORU-CEVAP

      *LAPTOP

 

 

GÖZLEM-KİŞİLERLE YAPILAN GÖRÜŞME

 

 

 

 

 

 

 

YEMEKHANE

 

 

 

 

 

 

           HAZİRAN

37

 

İDARİ BİRİM BAZLI EĞİTİMLER

-VERİ TOPLAMA,  VERİ GİRİŞİ VE VERİ DEĞERLENDİRME YÖNTEMLER

                -TEŞHİS İLİŞKİLİ GRUPLAR (TİG)

 

TİG HEMŞİRESİ

HEYBET SÖKMEN –AYŞE TATAR

-TEŞHİS İLİŞKİLİ GRUPLAR HAKKINDA BİLGİLENDİRMEK

-VERİ GİRİŞİ, VERİ TOPLAMA VE VERİ DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN ÖĞRENİLMESİ

 

 

 

SAĞLIK PERSONELİ

(93)

 

*KONU ANLATIMI/SORU-CEVAP

*SLAYT/LAPTOP

 

 

 

 

GÖZLEM-KİŞİLERLE YAPILAN GÖRÜŞME

 

 

 

 

YEMEKHANE

 

 

 

 

HAZİRAN

 

38

        İŞ  SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ VE

         SİVİL SAVUNMA EĞİTİMİ

 

-İş Sağlığı ve Güvenliği Teknik Konuları

             (Nurgül ÇANTA)

 

 

 

- İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KONUSUNDA BİLGİ SAHİBİ OLABİLMEK

 

 

 

 

TÜM PERSONEL

(171)

 

 

*KONU ANLATIMI/SORU-CEVAP

* LAPTOP

 

 

GÖZLEM-KİŞİLERLE YAPILAN GÖRÜŞME         

 

 

 

 

YEMEKHANE

 

 

 

            HAZİRAN

 

 

 

 

39

           

 

            İŞ SAĞLIĞI VEGÜVENLİĞİ

        (EĞİTİM VİDEO SUNUM)

İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ VE CPR KONUSUNDA BİLGİ SAHİBİ OLABİLMEK

 

 

  -ÖĞRENCİ

         (6)

 

*KONU ANLATIMI/SORU-CEVAP

 

 

GÖZLEM-KİŞİLERLE YAPILAN GÖRÜŞME

 

 

BİRİMDE

 

 

EYLÜL

 

40

         

            -ORGAN BAĞIŞI

 

NURGÜL TEKİN-MERAL KOÇ

             HEMŞİRE                            

ORGAN BAĞIŞININ KONUSUNDA BİLGİLENDİRME

TÜM PERSONEL

    (171)

 

*KONU ANLATIMI/SORU-CEVAP

 

 

GÖZLEM-KİŞİLERLE YAPILAN GÖRÜŞME

 

 

BİRİMDE

 

 

03/11/2017

10:00-11:00