Organ Bağışı Birimi

ORGAN BAĞIŞI

 

   Kişi hayatta iken,serbest iradesi ile tıbben yaşamı sona erdikten sonra organlarının başka hastaların tedavisi için kullanılmasına izin vermesidir.

 

* —18 yaşından büyük ve akli dengesi yerinde olan herkes 2238 sayılı yasaya  (6.madde) göre organlarının tamamını veya bir bölümünü  bağışlayabilir. —

 

* ORGAN BAĞIŞI’nda bulunabilmek için; organ bağışı kartını iki tanık huzurunda doldurup imzalamak yeterlidir. (6. Madde)

—* Organ bağışında bulunan kişilerin organ bağış kartını daima yanında taşıması organ bağışı işleminin karışıklık ve gecikme olmaksızın yerine getirilmesini sağlayacaktır.

* Organ bağışı yapanların bu durumda ailelerini de haberdar etmeleri daha sonra çıkabilecek problemleri önlemek açısından yararlı olacaktır. 

ORGAN BAŞIŞLAYIN HAYAT KURTARIN .....