Akılcı İlaç Kullanımı

Hastanemizde Akılcı İlaç Kullanımına yönelik politikaların belirlenmesi ve bunların  uygulanması için; “Akıllı İlaç Kullanımından Sorumlu Ekip” kurulmuştur.

Akılcı İlaç Kullanımından Sorumlu Ekibin sorumlulukları:

 1. Hastane politikasını belirlemek,
 2. Faaliyetler planlamak ve uygulamak,
 3. Hekimlere konuda eğitim planlamak ve uygulamak.
 4. Yatan hastalara konu ile ilgili bilgilendirilmesinisağlamaktır

 

Hekimlerin Sorumlulukları:

 • Hastaya doğru tanının konulması
 • Tedavi amaçlarının belirlenmesi
 • Değişik seçenekler içerisinden etkinliği kanıtlanmış güvenilir tedavinin seçilmesi
 • Uygun bir reçete yazılması
 • Hastaya açık bilgiler ve talimatlar vererek tedaviye başlanması
 • Tedavinin sonuçlarının izlenmesi ve değerlendirilmesinden sorumludur.
 • Hastaya tanısı dışında ilaç uygulaması yapılacaksa nedeninin açıklanması

 

Hemşirelerin Sorumlulukları:

 •  Hekim tarafından verilen ilaç tedavilerinde hastaların takibini yaparak ilaç etkinliğinin rapor edilmesinden
 •  Tedavi süresince hekimle iletişim halinde olmaktan sorumludurlar
 •  Güvenli ilaç kullanımı konusunda hastaların yatış süresince bilgilendirilmesinden sorumludurlar.
 • Hekim tarafından hastanın sorunu tanımlanmalı, en iyi şekilde anamnez alınmalı ve tedavi amaçları belirlenmelidir. ( İlacın hasta için etkinliği, güvenliliği, uygunluğu ve maliyeti gibi.)
 • Hekim tarafından ilaç tedavisinin gerekli olmadığına karar verilmelidir.
 • Hastanın kullandığı diğer ilaçlar ve alışkanlıklar sorgulanmalıdır.
 • Hastanın tedaviye uyumunu arttırmak için ilaç tedavisi basitleştirilmeli, hastaya uygun formlar verilmelidir.
 • Hasta ile yakınına ilaç ve kullanımı hakkında yeterli ve anlaşılır bilgiler verilmelidir. Anlaşılması kolay bir reçete düzenlenmeli, hasta yakınının da ilaç kullanımını denetlemesi sağlanmalıdır.
 • Tedavinin etkinliği takip edilmeli, duruma göre doz artırımı veya tedavinin sonlandırılmasına karar verilmelidir.
 • Hastaların yatarak tedavisinde hastaya hekim tarafından uygulanacak ilaç tedavisi hakkında bilgi verilmeli ve bu bilgi hemşiresi tarafından pekiştirilmelidir.
 • Hemşireler tarafından yapılan tedavi takiplerinde Sözel order uygulama talimatı ve formu ve İlaç  Güvenliği Ve Yönetimi Prosedürü göre hareket edilmelidir.

 

HASTANEMİZİN AKILCI İLAÇ POLİTİKASI

Doğru tanıya dayanmak,

Uygun ilacı gereken dozda, uygun yoldan, yeterli süre kullanılmak,

Tedavi başarısını, yan etkileri ve hastanın uyumunu izlemek,

Birden çok ilaç kullanılacaksa ilaç etkileşimlerini değerlendirilmek,

 • Tasarlanan tedavinin maliyetini dikkate almak.