Acil Servis Hizmetleri

ACİL SERVİS HİZMETLERİMİZ

*Acil servis hizmetlerinin nöbetçi uzman tabibin denetim ve gözetiminde, ağırlıklı olarak pratisyen tabiplerce 24 saat kesintisiz hizmet esasına dayalı olarak yürütüldüğü, ilgili branşlarda uzman tabip hizmeti gerektiren hastaların bu ihtiyaçlarının icap nöbeti (evde nöbet) yöntemi ile karşılandığı, üst düzey bakım gerektiren hastaların stabilizasyonu sağlandıktan sonra ileri seviyeli acil servislerin bulunduğu sağlık tesislerine sevk edildiği, daha çok ayakta stabil hastaların muayene, tetkik ve tedavilerinin yapılabildiği, gerektiğinde kısa süreli müşahedenin sağlanabildiği acil servisimiz bulunmaktadır.

Acil Serviste Bulunan Birimlerimiz

*Muayene alanları
*Resüsitasyon odası
*Müşahede odası,
*Müdahale odası,
*112 istasyon birimi (Bakanlık hastaneleri için zorunludur)

Sunduğumuz Sağlık Hizmetleri

*Temel Yaşam Desteği, 
*İleri Travma Yaşam Desteği,
*İleri Kardiyak Yaşam Desteği, 
*Yoğun bakım gerektirmeyen hastaların müşahede biriminde takibi. 
*Ayaktan hasta bakımı.